Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.12.2016 Obwieszczenie dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Bukowca Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Bramka, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Plewno, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV – linia kablowa SN-15kV dla zasilania Zakładu Produkcyjnego Schumacher Packaging Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Bukowiec Uchwały nr VII/51/15 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły