Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/235/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/234/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/233/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/232/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/231/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/230/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/229/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/228/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/227/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej – budowie studni na terenie gminy Bukowiec oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Uchwała nr XXXVI/226/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bukowiec Szczegóły