Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVIII/177/17 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVIII/176/17 z dnia 3 marca 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/175/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/174/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2017 roku” Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/173/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/172/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa -Drzycim” Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/171/17 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Uchwała nr XXVI/170/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/169/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/168/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły