Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2017 Uchwała nr XXXII/200/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Polskie Łąki Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Uchwała nr XXXII/199/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Uchwała nr XXXII/198/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Uchwała nr XXXII/197/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Uchwała nr XXXII/196/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Uchwała nr XXXII/195/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Uchwała nr XXXI/194/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Uchwała nr XXXI/193/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Uchwała nr XXXI/192/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Uchwała nr XXXI/191/17 z dnia 26 maja 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 Szczegóły