Uchwały 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2019 Uchwała nr X/70/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Uchwała nr X/69/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Uchwała nr X/68/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Uchwała nr IX/67/19 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Uchwała nr IX/66/19 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Uchwała nr IX/65/19 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3” Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec oraz obowiązujących planów miejscowych dla gminy Bukowiec za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika na kadencję 2020 – 2023 Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły