Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2019 Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bukowiec w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o terminach związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły