Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie nr 18/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie nr 17/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Zarządzenie nr 16/17 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Zarządzenie nr 15/17 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Zarządzenie nr 14/17 z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Zarządzenie nr 13/17 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie nr 12/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie nr 11/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie nr 10/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Zarządzenie nr 9/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły