Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2017 Zarządzenie nr 33/17 z dnia 9 maja 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zarządzenie nr 32/17 z dnia 9 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Zarządzenie nr 31/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dra Fl. Ceynowy w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Zarządzenie nr 30/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Zarządzenie nr 29/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Zarządzenie nr 28/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie nr 27/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie Nr 26/17 z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie nr 25/17 z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego na rok szkolny 2017/18 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Zarządzenie nr 24/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły