Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2018 Zarządzenie nr 53/18 z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2019r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Zarządzenie nr 52/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Zarządzenie nr 51/18 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb” Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Zarządzenie nr 50/18 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Zarządzenie nr 49/18 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Zarządzenie nr 48/18 z dnia 5 września 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Zarządzenie nr 47/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Zarządzenie nr 46/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Zarządzenie nr 45/18 z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Zarządzenie nr 44/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Szczegóły