Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 8/18 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bukowiec – I etap” Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 7/18 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Zarządzenie nr 6/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego na rok szkolny 2018/19 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Zarządzenie nr 5/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Zarządzenie nr 4/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Zarządzenie nr 3/18 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie” Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Zarządzenie nr 2/18 z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Polskich Łąkach Szczegóły