Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2018 Zarządzenie nr 33/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Bielickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zarządzenie nr 32/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Papkiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 31/18 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 30/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Zarządzenie nr 29/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie nr 28/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie nr 27/18 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie nr 26/18 z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zarządzenie nr 25/18 z dnia 7 maja 2018r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zarządzenia nr 24/18 z dnia 7 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2017 rok Szczegóły