Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo-Chełmża Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo-Chełmża Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie dot. prac na linii kolejowej C-E 65, na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dla przedsięwzięcia dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Zawiadomienie dot. rozbudowy drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zawiadomienie dot. rozbudowy drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej C-E 65, na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Korytowo Szczegóły