Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie dot. prac na linii kolejowej C-E 65, na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dla przedsięwzięcia dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Zawiadomienie dot. rozbudowy drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zawiadomienie dot. rozbudowy drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej C-E 65, na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Korytowo Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Zawiadomienie dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/DN400 relacji Kęsowo-Chełmża Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. budowy hali produkcyjnej z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem na ścieki sanitarne, zbiornikiem oleju oraz przebudową linii energetycznej Szczegóły