Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zawiadomienie o zamiarze wykonywania badań geofizycznych Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 Wieniec – Brześć Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej na 1277C Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły