Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie dot. rozbudowy gospodarstwa polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych w miejscowości Franciszkowo Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu, magazynowaniu i transporcie odpadów” na działce o nr ewidencyjnym 371/4 obręb Bukowiec, gm. Bukowiec Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. prac w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. rozbudowy gospodarstwa w miejscowości Franciszkowo Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. Budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dot. prac w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2020 r. o wydaniu przez Wójta Gminy Bukowiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchni zabudowy do 6,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77/2 w miejscowości Plewno, gm. Bukowiec.” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego – Budowa farmy fotowoltaicznej w Plewnie Szczegóły