Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Zawiadomienie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 polegającego na odnowie nawierzchni Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Obwieszczenie dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych środowisko Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/DN400 Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. przebudowie drogi wojewódzkiej nr 240 polegającej na odnowie nawierzchni Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo-Chełmża Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo-Chełmża Szczegóły