Regulamin Organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 51/17 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bukowiec w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 3/12 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec, zmienione zarządzeniami nr 21/12 z 3 kwietnia 2012r., nr 70/12 z 25 października 2012r., nr 1/15 z 2 stycznia 2015r., nr 29/15 z 18 czerwca 2015r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

  Plik do pobrania:

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bukowiec

Struktura organizacyjna:

Schemat organizacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>