Regulamin Organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 3/12 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bukowiec w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy /-/ mgr Adam Licznerski

Plik do pobrania:

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bukowiec

Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:

Zarządzenie Nr 21_12

Zarządzenie Nr 70_12

Zarządzenie Nr 1_15

Zarządzenie Nr 29_15

Struktura organizacyjna:

Schemat organizacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>