Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.12.2018 21.12.2018 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C Szczegóły
20.11.2018 28.11.2018 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.037.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
30.10.2018 09.11.2018 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
20.09.2018 05.10.2018 Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec. Szczegóły
04.09.2018 19.09.2018 Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec. Szczegóły
10.08.2018 27.08.2018 Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Szczegóły
01.08.2018 10.08.2018 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. Szczegóły
31.07.2018 16.08.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przysiersk – etap I. Szczegóły
20.07.2018 07.08.2018 Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego Szczegóły
04.07.2018 19.07.2018 Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego. Szczegóły
« 1 2 3 »