Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
17.07.2019 02.08.2019 Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec Szczegóły
27.06.2019 09.07.2019 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4×4 dla OSP Bukowiec, gmina Bukowiec Szczegóły
12.06.2019 26.06.2019 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 836.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r. Szczegóły
25.02.2019 18.03.2019 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne proekologiczne Szczegóły
20.02.2019 07.03.2019 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C Szczegóły
02.01.2019 17.01.2019 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C Szczegóły
21.12.2018 31.12.2018 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2019 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy Szczegóły
06.12.2018 21.12.2018 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C Szczegóły
20.11.2018 28.11.2018 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.037.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
30.10.2018 09.11.2018 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
« 1 2 3 4 »