Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-16 15:16:07 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej Polskie Łąki - Pruszcz Szczegóły
2 2018-07-16 15:12:55 Obwieszczenie dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w obrębie Gawroniec Szczegóły
3 2018-07-13 15:25:37 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
4 2018-07-13 09:26:27 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Szczegóły
5 2018-07-13 09:21:06 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Szczegóły
6 2018-07-13 09:04:43 Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017 Szczegóły
7 2018-07-04 15:34:27 Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego. Szczegóły
8 2018-07-04 11:07:12 Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na montażu wyposażenia technologicznego oraz podczyszczalni ścieków w zakładzie produkcji opakowań kartonowych w Plewnie Szczegóły
9 2018-07-04 08:28:20 Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób… Szczegóły
10 2018-06-25 15:15:56 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 powyżej 30 tys. euro – czerwiec 2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 277 278 279 »