Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2016 Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2013 roku Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015 Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2013-2014 Szczegóły