Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 18.10.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2021 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.587.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.06.2021 Budowa drogi gminnej nr 030940 C w miejscowości Gawroniec Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2021 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o.. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.06.2021 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.06.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Branica Szczegóły
Artykuł 08.06.2021 Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.06.2021 Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Szczegóły