Decyzje i postanowienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2021 Decyzja dotycząca rozbudowy istniejącego parku zbiornikowego 2 x 4850 L parownik 100 kg/h o kolejne 3 zbiorniki naziemne o pojemności 4850 l każdy dla budynku suszarni Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania dot. budowy drogi gminnej nr 030909C Polskie Łąki – Gawroniec Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Decyzja dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Decyzja dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Postanowienie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 Wieniec – Brześć Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Decyzja 1/2014 Wójta Gminy Świekatowo Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pn. Melioracje gruntów rolnych – Przysiersk I. Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Decyzja Nr 01/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano-Bramka. Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowoczesnych urządzeń do produkcji biogazu w miejscowości Poledno. Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Decyzja Nr 1/2010 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno Szczegóły