Dokumenty RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2021 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec na lata 2021-2037. Szczegóły
Artykuł 13.01.2021 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2021-2037 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Bukowiec na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020-2030 Szczegóły