Gospodarka nieruchomościami

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, przeznaczonych do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, przeznaczonych do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie – Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie – Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły