Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2021 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021 Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły