Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. budowy gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą Szczegóły
Artykuł 30.08.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec o przyjęciu przez Radę Gminy Bukowiec uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Dane przestrzenne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia informujące o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno, zasilającego południową część wymienionego ciągu oraz budowa pola liniowego w rozdzielni SN GPZ Przechowo Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia informujące o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno zasilającego południową część wymienionego ciągu oraz budowa pola liniowego w rozdzielni SN GPZ Przechowo Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia w sprawie o ponownego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia w sprawie wycofania wniosku z dnia 06.05.2021r. dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GZP Przechowo Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obiektów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły