Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia w sprawie o ponownego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia w sprawie wycofania wniosku z dnia 06.05.2021r. dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GZP Przechowo Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obiektów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy polegającej na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno zasilającego południową część wymienionego ciągu oraz budowa pola liniowego w rozdzielni SN GPZ Przechowo Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Świecia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na wprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno zasilającego południową część wymienionego ciągu oraz budowa pola liniowego w rozdzielni SN GPZ Przechowo Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej z GPZ Przechowo jako drugiego toru dla linii Poledno zasilającego południową część wymienionego ciągu oraz budowa pola liniowego w rozdzielni SN GPZ Przechowo Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin Szczegóły