Rewitalizacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2021 Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży” Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Kurs pt. Kucharz małej gastronomii Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Opis realizacji projektu pt. „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej” Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów” Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej” Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Uchwała nr XL/255/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Uchwała nr XXXV/217/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Konsultacje społeczne projektu rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły