Uchwały 2003

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr X/109/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Korytowie Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr X/108/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr X/107/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania, uczniom, w 2004 roku . Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr X/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr X/105/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji powiatowej Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr X/104/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr X/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr X/102/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr X/101/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr X/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie emisji obligacji Gminy Bukowiec Szczegóły