Uchwały 2004

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/175/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pomieszczenia do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/172/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/171/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/170/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/168/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2005 Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/167/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/166/2004 z dnia 28 grudnia 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 listopada 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. Szczegóły