Uchwały 2005

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/225/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/224/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/223/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia górnych granic opłat za usługi komunalne na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/221/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/220/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2006 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/219/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/218/2005 z dnia 28 grudnia 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/217/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/216/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w roku 2006. Szczegóły