Uchwały 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/30/06 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/29/06 z dnia 29 grudnia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/28/06 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/27/06 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2007 Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/26/06 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 29 grudnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/25/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Bukowiec do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/24/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/23/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/22/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/21/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły