Uchwały 2007

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/84/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/83/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/82/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/81/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/80/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/79/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez Miasto Grudziądz zadań Gminy Bukowiec w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/78/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/77/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XIII/75/07 z dnia 21 grudnia 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły