Uchwały 2010

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/23/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/22/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Gospodarki Komunalnej” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/20/10 z dnia 28 grudnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/18/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/14/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz – II etap” Szczegóły