Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/94/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Bukowiec terenów położonych przy ulicy Owocowej na działce nr 221/3 oraz przy ulicy Topolowej na działkach nr 328/5 i 329/1 obręb Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/93/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/92/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki w 2012 r. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki w 2012 r. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/90/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w 2012 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy OSP w Przysiersku” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/87/11 z dnia 28 grudnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/86/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły