Uchwały 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr XXIV/151/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXV/165/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXV/163/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXV/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/161/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/160/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/159/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/158/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/157/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Szczegóły