Uchwały 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIV/223/13 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz i nr 1282C Stążki – Gruczno” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIV/222/13 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIV/221/13 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIV/219/13 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIV/218/13 z dnia 20 grudnia 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIV/217/13 z dnia 20 grudnia 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXIII/216/13 z dnia 29 listopada 2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/215/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/214/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły