Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2016 Uchwała nr XXIV/160/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Uchwała nr XXIV/159/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Uchwała nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Uchwała nr XXIV/157/16 z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Uchwała nr XXIV/156/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo” Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Uchwała nr XXIV/155/16 z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/96/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Uchwała nr XXIV/154/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Uchwała nr XXIII/153/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Uchwała nr XXIII/152/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Uchwała nr XXIII/151/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły