Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/250/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/249/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/248/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/247/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/246/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/244/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2018 – 2022 Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/243/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/242/17 z dnia 22 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/241/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły