Uchwały 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/21/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Uchwała nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec Szczegóły