Uchwały 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2021 Uchwała nr XXII/145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Artykuł 07.01.2021 Uchwała nr XXII/144/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2035 Szczegóły
Artykuł 07.01.2021 Uchwała nr XXII/143/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 21.12.2020 Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Uchwała nr XXI/140/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2021–2037 Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Uchwała nr XXI/139/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Uchwała nr XXI/138/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2035 Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Uchwała nr XXI/137/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 Uchwała nr XX/136/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły