Uchwały 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2021 Uchwała nr XXV/160/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 Uchwała nr XXV/159/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 Uchwała nr XXV/158/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 Uchwała nr XXV/157/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 Uchwała nr XXV/156/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Bukowiec wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Uchwała nr XXIV/155/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Uchwała nr XXIV/154/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2021 roku” Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Uchwała nr XXIV/153/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Uchwała nr XXIV/152/21 z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2021–2037 Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Uchwałą nr XXIV/151/21 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 Szczegóły