Zarządzenia 2007

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 81/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 79/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 78/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 29/07 Wójta Gminy Bukowiec w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 77/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 76/07 z dnia 07 grudnia 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 75/07 z dnia 30 listopada 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 74/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 73/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu za lokal użytkowy oraz odsetek od w/w zaległości Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 72/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego Szczegóły