Zarządzenia 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 59/08 z dnia 28 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 58/08 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2008 – 2009 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 57/08 z dnia 20 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 56/08 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 55/08 z dnia 13 listopada 2008 w sprawie powołania komisji w celu ustalenia rejestru gospodarstw mogących stanowić istotne źródło emisji azotu do wód zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 54/08 z dnia 13 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 53/08 z dnia 12 listopada 2008 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 52/08 z dnia 5 listopada 2008 w sprawie zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 51/08 z dnia 3 listopada 2008 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 50/08 z dnia 3 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Szczegóły