Zarządzenia 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 65/09 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 64/09 z dnia 22 grudnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 63/09 z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Utworzenie sołeckich ośrodków kulturalno – rekreacyjnych w m. Budyń i Plewno, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 62/09 z dnia 14 grudnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 61/09 z dnia 9 grudnia 2009 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2009 – 2010 Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 60/09 z dnia 4 grudnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 59/09 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030904 C Krupocin – Branica, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 58/09 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego nr 030917 c Polskie Łąki – Gawroniec – III etap, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 57/09 z dnia 13 listopada 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 56/09 z dnia 12 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2010 Szczegóły