Zarządzenia 2010

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 80/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 79/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 78/10 z dnia 29 grudnia 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 77/10 z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie regulaminu ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Bukowcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 76/10 z dnia 15 grudnia 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 75/10 z dnia 15 grudnia 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 74/10 z dnia 10 grudnia 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 73/10 z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie w sprawie: instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 72/10 z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie powołania Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 71/10 z dnia 29 listopada 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły