Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 95/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 94/12 z dnia 28 grudnia 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 93/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 92/12 z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowych w budynku Szkoły Podstawowej im Ks. Twardowskiego w Różannie, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 91/12 z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa budynku strażnicy OSP Przysiersk, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 90/12 z dnia 17 grudnia 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 89/12 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 88/12 z dnia 13 grudnia 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 87/12 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie nr 86/12 z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły