Zarządzenia 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 78/13 z dnia 23 grudnia 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 77/13 z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 76/13 z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, mająca na celu likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 75/13 z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2014 roku realizowane poprzez tankowanie do zbiorników w autobusach szkolnych na stacji dostawcy” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 74/13 z dnia 2 grudnia 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawę oleju opałowego dla gminy Bukowiec w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 73/13 z dnia 29 listopada 2013 w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 72/13 z dnia 26 listopada 2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 71/13 z dnia 21 listopada 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 70/13 z dnia 18 listopada 2013 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2013 – 2014 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 69/13 z dnia 18 listopada 2013 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2014r. Szczegóły