Zarządzenia 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 87/14 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 86/14 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 85/14 z dnia 30 grudnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 84/14 z dnia 17 grudnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 83/14 z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawę oleju opałowego dla gminy Bukowiec w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 82/14 z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2015 roku realizowane poprzez tankowanie do zbiorników w autobusach szkolnych na stacji dostawcy” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 81/14 z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2014 – 2015 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 80/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 79/14 z dnia 28 listopada 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 78/14 z dnia 27 listopada 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły