Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 96/15 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2015 – 2016 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 95/15 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 94/15 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 93/15 z dnia 22 grudnia 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 92/15 z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 91/15 z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 90/15 z dnia 15 grudnia 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 89/15 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 88/15 z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2016 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 87/15 z dnia 7 grudnia 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły