Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2017 Zarządzenie nr 75/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Zarządzenie nr 74/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Zarządzenie nr 73/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Zarządzenie nr 72/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie nr 71/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie nr 70/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie nr 69/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Zarządzenie nr 68/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m” Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Zarządzenie nr 67/16 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Zarządzenie nr 66/16 z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych. Szczegóły