Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2018 Zarządzenie nr 103/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zarządzenie nr 102/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zarządzenie nr 101/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zarządzenie nr 100/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Zarządzenie nr 99/17 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zarządzenie nr 98/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zarządzenie nr 97/17 z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Zarządzenie nr 96/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Zarządzenie nr 95/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900mb” Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Zarządzenie nr 94 /17 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2018r. Szczegóły