Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2019 Zarządzenie nr 76/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Zarządzenie nr 75/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Zarządzenie nr 74/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Zarządzenie nr 73/18 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie nr 72/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C” Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie nr 71/18 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie nr 70/18 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie nr 69/18 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 68/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.037.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 67/18 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły