Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 86/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 85/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Zarządzenie nr 84/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Zarządzenie nr 83/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Zarządzenie nr 82/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Zarządzenie nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2020r. Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Zarządzenie nr 80/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 79/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zarządzenie nr 78/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Bukowiec. Szczegóły