Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2021 Obwieszczenie dot. rozbudowy istniejącego parku zbiornikowego 2x4850l + parownik 100 kg/h o kolejne 3 zbiorniki naziemne o pojemności 4850 l każdy dla budynku suszarni Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka-Biechowo” Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Obwieszczenie RRiB.6220.34.31.2020.RS dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Polskie Łąki-Gawroniec Szczegóły
Artykuł 20.01.2021 Obwieszczenie RRiB.6220.34.29.2020.RS dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Obwieszczenie RRiB.6220.34.25.2020.RS dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 16.11.2020 Obwieszczenie RRiB.6220.34.21.2020.RS dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły