Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy istniejącego parku zbiornikowego 2 x 4850 L + parownik 100 kg/h o kolejne 3 zbiorniki naziemne o pojemności 4850 L każdy dla budynku suszarni Szczegóły
Artykuł 12.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy istniejącego parku zbiornikowego 2 x 4850 L + parownik 100 kg/h o kolejne 3 zbiorniki naziemne o pojemności 4850 L każdy dla budynku suszarni Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 167 w obrębie Korytowo Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 154/1, 203/1 w obrębie Korytowo Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji dot. budowy drogi gminnej nr 030909C Polskie Łąki – Gawroniec Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy drogi gminnej nr 030909C Polskie Łąki – Gawroniec Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dwodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy istniejącego parku zbiornikowego 2x4850l+parownik 100 kg/h o kolejne 3 zbiorniki naziemne o pojemności 4850l każdy dla budynku suszarni Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dot. wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla zadania Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Dworzysko – Chojnice Szczegóły