Dług publiczny

Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów wynoszą 8.730.760,00 tj. 26,27 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2020 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. to 1.475.360,00 zł:

Zadłużenie1W 2020 r. nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych w WFOŚiGW.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 7.255.400,00 zł, z tego:

Zadłużenie2W 2020 r. przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu. W sierpniu 2020 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 955.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2020 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:
a) „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno” – kwota kredytu 400.000,00 zł,
b) „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” – kwota kredytu 555.000,00 zł.

Reasumując w 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 1.007.340,00 zł, która została uregulowana:
a) 605.671,11 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
b) 401.668,89 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8.730.760,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 zł pożyczki udzielonej na zadanie „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo”.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>