Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w Bukowcu przyjęła uchwały regulujące funkcjonowanie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych. Między innymi wybrano metodę ustalania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, jest to miesięczna opłata wnoszona na rzecz gminy liczona od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości.

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opłata wynosi 12,50 zł od jednego mieszkańca, natomiast w przypadku, gdy zbieranie nie jest prowadzone w sposób selektywny opłata wynosi 25,00 zł od jednego mieszkańca. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

Każdy właściciel nieruchomości (również współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązane są do złożenia deklaracji, w której określi m.in. liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz sposób gromadzenia odpadów (druk deklaracji do pobrania poniżej).

W przypadku zaistnienia zmian na nieruchomości mających wpływ na wysokość wnoszonej opłaty, właściciel nieruchomości zobligowany jest w ciągu 14 dni do złożenia nowej deklaracji. Na podstawie wypełnionej deklaracji mieszkańcy zobowiązani są do wnoszenia co miesiąc opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z liczbą osób zamieszkujących w danej nieruchomości do 10. dnia następnego miesiąca.

Mieszkańcy, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę, zobligowani są do segregowania następujących frakcji odpadów: makulatura, metale, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz popiół.

Wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Urzędzie Gminy w Bukowcu pok. nr 13 lub w sekretariacie urzędu.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>