Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarce odpadami, przypominamy, że od 1 lipca 2013 r. właściciele/zarządcy nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bukowiec – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy pok. nr 13 oraz na stronie www.bip.bukowiec.pl).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Urząd Gminy jest zobowiązany do kontroli spełnienia wymogu prawidłowości realizacji gospodarki odpadami w nieruchomościach niezamieszkałych.

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Prosimy o zawarcie stosownych umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>