Jednostki pomocnicze

Sołectwa są utworzonymi przez gminę jednostkami pomocniczymi. W celu realizacji przypisanych  zadań w jednostkach pomocniczych powołuje się organy. W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez radę sołecką. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys uczestniczy w sesjach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu. Organizację i zakres działania  określają statuty sołectw. Ostatnie wybory sołtysów  i rad sołeckich odbyły się na początku 2015 r. Kadencja nowo wybranych organów potrwa 4 lata.

Wykaz sołtysów i rad sołeckich gminy Bukowiec: Sołectwo Bramka Sołtys: Kutowska Małgorzata Rada sołecka: 1) Feddek Krzysztof 2) Listewnik Teresa 3) Mollus Elżbieta Sołectwo Branica Sołtys: Zięba Dorota Rada sołecka: 1) Drzazga Krystyna 2) Kirschenstein Feliks 3) Piotrowski Wiesław Sołectwo Budyń W skład tego sołectwa  wchodzi również wieś Kawęcin i Jarzębieniec. Sołtys: Wysocki Sławomir Rada sołecka: 1) Abramczyk Krystyna 2) Duszyńska Monika 3) Janowska Teresa 4) Mrozińska Lucyna 5) Ryzop Anna Sołectwo Bukowiec Sołtys: Szopińska Jolanta Rada sołecka: 1) Bączkowska Dorota 2) Karczewski Józef 3) Kempińska Joanna 4) Pulkowski Leszek 5) Stasiewicz Sylwia Sołectwo Krupocin W skład tego sołectwa wchodzi również wieś Franciszkowo Sołtys: Włoch Joanna Rada sołecka: 1) Rakowska Wioleta 2) Sadecki Wiesław 3) Zbilska Danuta Sołectwo Gawroniec Sołtys: Mariola Lubańska Rada sołecka: 1) Fotta Stanisława 2) Kamasz Ewa 3) Recki Marek 4) Szczepański Marian Sołectwo Korytowo Sołtys: Kantak Marek Rada sołecka: 1) Kruczyński Zbigniew 2) Minga Edmund 3) Pipowski Stanisław 4) Szczęsna Ewa 5) Śmieszek Janusz Sołectwo Plewno Sołtys: Tymczak Alicja Rada sołecka: 1) Jackowska Hanna 2) Jackowski Krzysztof 3) Łagód Andrzej 4) Sokołowski Grzegorz 5) Stanny Mirosława Sołectwo Poledno Sołtys: Jakób Jerzy Rada sołecka: 1) Belka Marian 2) Szafran Zbigniew 3) Tadrowski Grzegorz Sołectwo Polskie Łąki Sołtys: Rambalski Zdzisław Rada sołecka: 1) Arendt Joanna 2) Ejankowska Małgorzata 3) Karczewska Anna 4) Redzimski Henryk Sołectwo Przysiersk Sołtys: Kruczyński Zbigniew Rada sołecka: 1) Fronczek Adam 2) Meger Bartłomiej 3) Pawlikowski Łukasz 4) Ządziuk Krzysztof Sołectwo Różanna Sołtys: Didyk Małgorzata Rada sołecka: 1) Caban Jan 2) Drechnowicz Andrzej 3) Gągola Sylwester 4) Gągola Tadeusz 5) Zapała Agnieszka Sołectwo Tuszynki Sołtys: Kotowski Zbigniew Rada sołecka: 1) Gmys Kamil 2) Gmys Marcin 3) Rakowska Magdalena 4) Spichalska Astryda [caption id="attachment_985" align="aligncenter" width="1604"]Gmina Bukowiec z podziałem na sołectwa Gmina Bukowiec z podziałem na sołectwa[/caption]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>